O firmie

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych zostało powołane 1 października 1990 r. uchwałą Zarządu Gminy w Pakości. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. na podstawie umowy zawartej z Gminą Pakość administruje nieruchomościami należącymi do zasobu nieruchomości Gminy Pakość. Zarządzanie to polega m. in. na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości oraz utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym i zgodnym z jej przeznaczeniem.

Czym się zajmujemy?

Pobór i uzdatnianie wody

Eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji

Produkcja i dystrybucja ciepła

Zarządzanie nieruchomościami

Transport i sprzęt

Wywóz śmieci i odpadów

Składowisko odpadów komunalnych

Utrzymanie czystości i porządku w gminie

Szeroko pojęte roboty ogólnobudowlane

Przykładowe realizacje

Zadzwoń do nas

Adres:

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
88-170 Pakość
ul. Inowrocławska 14
Kujawsko-Pomorskie

Numery kontaktowe:

Dane firmowe:

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
88-170 Pakość
ul. Inowrocławska 14

^

NIP 556-000-42-66
REGON 090052136

Copyright © 2020 - 2023 PUG Pakość Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: Smart-Template