Kontrola nieruchomości i instalacji w miesiącu maju br.

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. informuje, iż w miesiącu maju br. zostanie przeprowadzona kontrola nieruchomości i instalacji pod względem podłączenia i odprowadzania wód opadowych, roztopowych do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Pakość. Prosimy o udostępnianie nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli przez pracowników PUG Sp. z o.o.