Elektroniczne faktury i powiadomienia SMS dla klientów

PRZESYŁANIE FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (e-mail)

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości informuje, że od stycznia 2022 r. będzie możliwość skorzystania z usługi e-faktura.
System e-faktura umożliwia otrzymywanie faktur, faktur korygujących za usługi dotyczące m. in. zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków drogą mailową.

Aby skorzystać z tej usługi należy pobrać:

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ MAILOWĄ i wypełniony:

  • wysłać drogą pocztową na adres Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., Ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość
  • lub na adres mail: powiadomienia@pugpakosc.nazwa.pl
  • lub dostarczyć osobiście do budynku przy ul. Inowrocławskiej 14 pok. 114

W przypadku rezygnacji z usługi należy złożyć cofnięcie oświadczenia o akceptacji przesyłania faktur drogą mailową.

FORMULARZ OŚWIADCZENIA-ODWOŁANIE ZGODY

Przed złożeniem oświadczenia należy zapoznać się z regulaminem usługi przesyłania faktur drogą elektroniczną: REGULAMIN E-FAKTURA
Zachęcamy do skorzystania z powyższej usługi.


SYSTEM POWIADOMIEŃ SMS

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości informuje, że od stycznia 2022 r. będzie możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi SMS-info.
System powiadomień SMS umożliwia otrzymywanie powiadomień:

  • o awariach i pracach na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej
  • o aktualnościach
  • o płatnościach

Aby skorzystać z tej usługi należy pobrać:

FORMULARZ OŚWIADCZENIA ZGODY SMS i wypełniony:

  • wysłać drogą pocztową na adres Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., Ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość
  • lub na adres mail: powiadomienia@pugpakosc.nazwa.pl
  • lub dostarczyć osobiście do budynku przy ul. Inowrocławskiej 14 pok. 114

W przypadku rezygnacji z usługi należy pobrać formularz OŚWIADCZENIA – ODWOŁANIE ZGODY – i wypełniony dostarczyć do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o.

FORMULARZ OŚWIADCZENIA-ODWOŁANIE ZGODY SMS

Przed złożeniem oświadczenia należy zapoznać się z regulaminem usługi przesyłania faktur drogą elektroniczną: REGULAMIN SMS
Zachęcamy do skorzystania z powyższej usługi.