Czynności konserwacyjne sieci wodociągowej

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w Pako­ści infor­muje, że w okresie od 22.03.2021 r. do 31.03.2021 r. na terenie miasta i gminy Pakość zostanie prze­prowadzone płukanie sieci wodociągowej oraz dezynfekcja.

Może to wpłynąć na czasowe pogor­szenie się jako­ści wody (barwa, męt­ność, zapach). Są to czyn­no­ści kon­ser­wacyjne prze­prowadzane w celu utrzymania sieci wodociągowej w dobrym stanie oraz wpływają na polep­szenie się jako­ści dostar­czanej wody.

Prze­praszamy za utrud­nienia i prosimy o wyrozumiałość. Telefon alar­mowy do pogotowia tech­nicz­nego: 609 732 136