Aktualizacja 25.03.2020 !!!UWAGA!!! KOMUNIKAT!!!

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego uprzejmie informujemy, że od dnia 16.03.2020r. do odwołania:
Kasa PUG sp. z o.o. będzie nieczynna. Wszelkich wpłat należy dokonywać na konta bankowe.
Myjnia samochodowa będzie nieczynna.
Osoby skierowane do prac społecznych przez kuratora winny kontaktować się telefonicznie w celu uzyskania informacji w godz. 07:00-15:00 601-558-955
Wstrzymuje się odczyty wodomierzy przez inkasentów. Rozliczenie wskazań wodomierza nastąpi w następnym terminie odczytu. Jednocześnie informujemy, że można dokonywać wpłat zaliczkowych na konta bankowe PUG sp. z o.o. z jednoznacznym wskazaniem adresu poboru wody.
Do odwołania wstrzymuje się możliwość wizyt w siedzibie Przedsiębiorstwa ograniczając je wyłącznie do kontaktu telefonicznego, elektronicznego i przesyłania dokumentów mailowo (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z właściwym pracownikiem).
– awarie wodociągowe: 609-732-136, 609-080-153, e-mail: sebastian.g@pugpakosc.nazwa.pl
– wywóz odpadów: 724-270-290, e-mail: jaroslaw.j@pugpakosc.nazwa.pl
– sprawy komunalne: 724-270-290, e-mail: dariusz.l@pugpakosc.nazwa.pl
– sekretariat: 52 35-18-520; e-mail: pugpak@pro.onet.pl
– ePUAP: /PUG-PAKOSC/SkrytkaESP

O firmie

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych zostało powołane 1 października 1990 r. uchwałą Zarządu Gminy w Pakości. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. na podstawie umowy zawartej z Gminą Pakość administruje nieruchomościami należącymi do zasobu nieruchomości Gminy Pakość. Zarządzanie to polega m. in. na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości oraz utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym i zgodnym z jej przeznaczeniem.

Czym się zajmujemy?

Pobór i uzdatnianie wody

Eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji

Produkcja i dystrybucja ciepła

Zarządzanie nieruchomościami

Transport i sprzęt

Wywóz śmieci i odpadów

Składowisko odpadów komunalnych

Utrzymanie czystości i porządku w gminie

Szeroko pojęte roboty ogólnobudowlane

Przykładowe realizacje

Zadzwoń do nas

Adres:

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
88-170 Pakość
ul. Inowrocławska 14
Kujawsko-Pomorskie

Numery kontaktowe:

Dane firmowe:

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
88-170 Pakość
ul. Inowrocławska 14

^

NIP 556-000-42-66
REGON 090052136