Wysokość stawek opłat w zakresie wywozu nieczystości płynnych

Informacja na temat wysokości stawek opłat w zakresie wywozu nieczystości płynnych dla mieszkańców Gminy Pakość obowiązujących od 16.10.2023 r.

Nowe stawki