INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PAKOŚĆ

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Pakości uprzejmie informuje, że od miesiąca sierpnia br. rozpocznie się montaż TRANSPONDERÓW RFID FDX (chipów) w pojemnikach do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.
Montaż będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem wywozu nieczystości stałych, pracownicy podczas opróżnienia pojemnika będą dokonywać montażu w/w urządzenia.