Składowisko odpadów w Giebni

Z dniem 20.05.2024r. zawiesza się funkcjonowanie Składowiska Odpadów w Giebni.

Na Składowisku funkcjonować będzie jedynie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK

Zmianie ulegają godziny funkcjonowania PSZOK na składowisku odpadów w Giebni.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-.15.00 oraz w soboty w godzinach 7.00-13.00.

Nazwa zakładu i informacje ogólne:
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giebni, gmina Pakość.

Składowisko powstało na zdegradowanych przemysłowo terenach w sąsiedztwie tzw. „białych mórz” tj. stawów odpadów posodowych Janikowskich Zakładów Sodowych „Janikosoda Ciech”. Do 2002 roku eksploatowana była kwatera nr I, obecnie zrekultywowana i przygotowana do eksploatacji po zamknięciu eksploatowanej kwatery nr II.
Od 2002 roku składowisko funkcjonuje jako obiekt zmodernizowany. W ramach modernizacji wykonano rekultywację istniejącego składowiska tj. kwatery nr I oraz wykonano kwaterę nr II.

Na zasadniczą część składowiska w Giebni składają się obecnie dwie kwatery: kwatera nr I – zrekultywowana oraz kwatera nr II, aktualnie eksploatowana.

Właściciel instalacji:
Urząd Miejski w Pakości.

Zarządzającym jest:
Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w Pakości Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 14.

Osoba kontaktowa:
Mateusz Mendelewski
telefon 52 564 29 35

Rodzaj prowadzonej działalności:

  • PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zasady przyjmowania odpadów:

Mieszkańców Gminy Pakość zachęcamy do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giebni.

Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

Decyzja

Zmiana pozwolenia

Badania w celu analizy struktury i składu zdeponowanych odpadów na Składowisku w Giebni – 02.2021 r.

Badania

Zadzwoń do nas

Adres:

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
88-170 Pakość
ul. Inowrocławska 14
Kujawsko-Pomorskie

Numery kontaktowe:

Dane firmowe:

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
88-170 Pakość
ul. Inowrocławska 14

^

NIP 556-000-42-66
REGON 090052136

Copyright © 2020 - 2023 PUG Pakość Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: Smart-Template