Fundusz rekultywacyjny

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) zarządzające składowiskiem Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości informuje, że utworzony został fundusz rekultywacyjny dla składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Giebnia gm. Pakość.

Rekultywacja – treść informacji