Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PUG Pakość

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Gminnych sp. z o.o.

ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, zwanego dalej „PUG Pakość” lub „Spółka”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu PUG Pakość

Ogłoszenie konkursu ofert

ZAŁ.1 DO OGŁOSZENIA oświadczenie o braku zakazów WZÓR

ZAŁ. 2 DO OGŁSOZENIA klauzula informacyjna