Zarządzenie wewnętrzne nr 23/2024

Podaje się do publicznej wiadomości Zarządzenie wewnętrzne nr 23/2024 Prezesa Zarządu PUG Pakość Sp. z o.o. w Pakości w sprawie prowizji od wpłat gotówkowych dokonanych w kasie Przedsiębiorstwa Usług Gminnych w Pakości.

Zarządzenie_23_2024