Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PUG Pakość

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Gminnych sp. z o.o. ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, zwanego dalej „PUG Pakość” lub „Spółka”
ogłasza konkurs na stanowisko: Prezesa Zarządu PUG Pakość.

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

Załącznik nr 2 – klauzula