Ogłoszenie w sprawie wody

W związku z panującymi upałami Przedsiębiorstwo Usług Gminnych prosi o racjonalne gospodarowanie wodą. Z uwagi na bardzo duży pobór wody w godzinach popołudniowo-wieczornych prosimy o nie podlewanie trawników w godzinach 19 – 22 ponieważ może to spowodować wyczerpanie wody w zbiornikach retencyjnych.