Zmianie ulegają godziny funkcjonowania PSZOK na składowisku odpadów w Giebni

Zmianie ulegają godziny funkcjonowania PSZOK na składowisku odpadów w Giebni. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-.15.00 oraz w soboty w godzinach 7.00-13.00