Ocena jakości wody z wodociągu Kościelec z dnia 17.01.2024 r.