Komunikat z dnia 02.01.2024 r. – Woda zdatna do spożycia

Publikujemy KOMUNIKAT nr 1/2024 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Inowrocławiu dotyczy wodociągu Pakość zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miejscowości: Pakość, Ludwiniec, Jankowo, Ludkowo, Mielno, Wojdal, Łącko, Rybitwy, Wielowieś, Rycerzewo, Rycerzewko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu po zapoznaniu się z wynikami badań kontrolnych próbek wody pobranych w dniach 18 grudnia 2023 r. i 28 grudnia 2023 r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Pakości oraz z sieci wodociągowej stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) 

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia, jak również do celów sanitarno-higienicznych i gospodarczych.

Publikujemy również ocenę jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Inowrocławiu.

Komunikat 1

Ocena jakości wody do spożycia dot. wodociągu Pakość