Ocena jakości wody z dnia 05.09.2023 r.

Sprawozdania z badań wody uzdatnionej przeprowadzone we wrześniu 2023 r. SUW Pakość oraz OKiT ul. św. Jana.

Sprawozdanie_20230905