Ocena jakości wody 05.2023 r.

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w Pako­ści publikuje pozytywną ocenę jako­ści wody prze­znaczonej do spo­życia przez ludzi z dnia 04.05.2023 r.

Ocena jakości wody 2023.05.04