Zarządzenie nr 4 z 24.02.2023 ustalające stawkę za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych