Ogłoszenie o postępowaniu na dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB95

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na sukcesywną dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB95.

Link do ogłoszenia o postępowaniu…