Ocena jakości wody z dnia 05.08.2022 r.

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w Pako­ści publikuje pozytywną ocenę jako­ści wody prze­znaczonej do spo­życia przez ludzi z dnia 05.08.2022 r.

Ocena jakości wody 08.2022