Ocena fizykochemicznej jakości wody z dnia 11.04.2022 r.

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w Pako­ści publikuje pozytywną ocenę fizykochemicz­nej jako­ści wody prze­znaczonej do spo­życia przez ludzi z dnia 11.04.2022 r.

Ocena jakości wody 11.04.2022 r.