WODA ZDATNA DO SPOŻYCIA

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. informuje, że dnia 29.03.2022 r. zostały przeprowadzone powtórne badania wody z Wodociągu Pakość po wykryciu bakterii coli w kranie na szatni PUG przy ul. Inowrocławskiej.

Dnia 01.04.2022 r. otrzymaliśmy sprawozdania z przeprowadzonych badań wody na Stacji Uzdatniania Wody w Pakości, w bloku mieszkalnym pod adresem: ul. Mogileńska 17 oraz w Szatni PUG przy ul. Inowrocławskiej. Badania nie wykazały obecności bakterii w wodzie.

W załączeniu publikujemy sprawozdania z badań wody.

Sprawozdania z badań wody 01.04.2022

Aktualizacja – otrzymano komunikaty o przydatności od PPIS w Inowrocławiu:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o przydatności wody do spożycia

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi