Plan działań naprawczych w celu przywrócenia jakości wody na sieci Wodociągu Pakość

W związku z przeprowadzoną przez PPIS w Inowrocławiu kontrolą Wodociągu Pakość i Kościelec oraz poborem prób wody do badań dnia 21.03.2022r., Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości przedstawia plan działań naprawczych w celu przywrócenia jakości wody na sieci Wodociągu Pakość z powodu niespełnienia wymagań bakteriologicznych:

  1. Natychmiastowa dezynfekcja sieci wodociągowej przy użyciu podchlorynu sodu (uruchomienie chloratorów).
  2. Płukanie sieci wodociągowej na obszarze objętym obostrzeniem.
  3. Ciągłe monitorowanie zawartości chloru wolnego w wodzie poprzez dostępne urządzenie pomiarowe.
  4. Zlecenie wykonania badań bakteriologicznych akredytowanej firmie.
  5. Po otrzymaniu wyników badań, przedłożenie sprawozdania do PPIS w Inowrocławiu.

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych informuje, że dezynfekcja i chlorowanie sieci rozpoczęło się 24.03.2022 r. w godzinach popołudniowych. Prace będą prowadzone do momentu uzyskania odpowiednich wyników badań.

Dnia 25.03.2022r. otrzymana ocena jakości wody oraz komunikat nr 4/2022 zostały umieszczone na stronie internetowej Gminy Pakość, Przedsiębiorstwa Usług Gminnych oraz mediach społecznościowych. Ponadto, pracownicy zakładu wod.-kan. rozwieźli komunikaty do wszystkich wsi i miejsc informacyjnych na terenie objętym obostrzeniem. Sołtysi wsi zostali poinformowani wiadomościami sms o warunkowej przydatności wody do spożycia po przegotowaniu.

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości informuje, że prawdopodobną przyczyną pojawienia się bakterii w kranie nad zlewem zlokalizowanym w Szatni PUG przy ul. Inowrocławskiej 12 w Pakości, która jest zasilana z Wodociągu Pakość może być stan baterii i wylewki, z której woda została pobrana do badania.  Urządzenie zostało natychmiast wymienione na nowe.