ODWOŁANIE KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO

Komunikat Nr 16a z dnia 06.12.2021r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie
dla odbiorców wody z wodociągu w Krzekotowie gm. Dąbrowa

ODWOŁANIE KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO WODA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA

W związku z warunkową przydatnością wody do spożycia produkowanej przez SUW w Krzekotowie zaopatrujący odbiorców wody w miejscowościach: Krzekotowo, Dąbrowa, Białe Błota, Słaboszewo, Słaboszewko, Mierucin, Mierucinek, Mokre, Parlin, Parlinek, Sędowo, Sucharzewo, oraz miejscowości Radłowo gmina Pakość i Szeroki Kamień gmina Barcin (sprzedaż wody) z powodu stwierdzenia podwyższonej wartości parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”, administrator w/w wodociągu – Gmina Dąbrowa przywróciła jakość wody do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zatem wodociąg zaopatrujący odbiorców wody w w/w. wodociągu
produkuje wodę spełniającą wymagania mikrobiologiczne.

Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.