UWAGA WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, PUG Sp. z o.o. w Pakości przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom na terenie miasta i gminy Pakość o konieczności:

  • odpowiedniego zabezpieczenia przed zamarznięciem ( izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza);
  • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw;
  • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Niewykonanie wymienionych zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat, których koszty poniosą odbiorcy wody.
Ewentualne awarie będące skutkiem oddziaływania niskich temperatur należy niezwłocznie zgłaszać:

  • w przypadku uszkodzeń sieci wodociągowej – tel. 609-732-136 ( całą dobę)
  • w przypadku uszkodzeń wodomierzy- tel.609-080-153 ( w dni robocze 7.00-15.00)