Kolejny pojazd w służbie Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. zakupiło fabrycznie nowy ciągnik marki ZETOR MAJOR o mocy 80km oraz nową kosiarkę bijakową o szerokości 2,20m. Zakupiony sprzęt ułatwi i poprawi jakoś wykonywanych usług przez Przedsiębiorstwo.