Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

W dziale: Sieć wodociągowa, odprowadzanie ścieków, opłaty opublikowana została nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu miasta i gminy Pakość na okres 3 lat.

Wod-Kan-CO