Ogłoszenie o możliwych przerwach w dostawie wody dla mieszkańców Węgierc i części Kościelca

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości informuje, że dnia 11.04.2021 r. doszło do awarii sieci wodociągowej w Kościelcu, gm. Pakość. Rozszczelnieniu uległa rura nierdzewna DN 100, która przebiega pod dnem rzeki i dostarcza wodę dla odbiorców w Węgiercach oraz części Kościelca. W związku z zagrożeniem ponownej awarii rury wodociągowej, wynikającym ze złego stanu technicznego przewodu, planowana jest wymiana odcinka rury pod dnem rzeki w najbliższych dniach. Może to spowodować kilkugodzinne wstrzymanie dostawy wody. O terminie prac Przedsiębiorstwo poinformuje mieszkańców z wyprzedzeniem.