Modernizacja tłoczni przy ulicy Topolowej w Pakości

Po ustaniu niesprzyjających warunków atmosferycznych zostaną wznowione prace przy ul. Topolowej w Pakości polegające na wymianie prowizorycznej, istniejącej prawie 20 lat, pompowni ścieków na nowoczesną tłocznię. Pompy o wydajności 300 m3/h i mocy silników 22 kW zostaną zamienione na kompletną tłocznię ścieków z dwiema pompami o wydajności 15 m3/h i mocy silników 2 x 3,5 kW.