Gigant na składowisku

Od poniedziałku 22 lutego 2021r. na Składowisku Odpadów w Giebni pracuje, zagęszczając odpady na kwaterze nr I, potężny kompaktor o wadze 57 ton.