Ttermomodernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Mieleńskiej 18

Rozpoczęto zadanie pod nazwą termomodernizacja pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Mieleńskiej 18. Zadanie polega na dociepleniu pokrycia dachowego styropapą grubości 15 cm oraz wymianie obróbek blacharskich wraz z całym orynnowaniem budynku.