Zakończono remont sieci wodociągowej w Kościelcu

Zakres remontowy objął:

  •  wymianę wadliwej zasuwy na nową,
  • wykonanie przepięcia sieci wodociągowej,
  • wybudowanie ok. 530 m sieci wodociągowej PE 160,
  • zlikwidowanie przewężenia na sieci.

Po raz pierwszy w historii mieszkańcy Kościelca i przyległych wsi otrzymali wodę z ujęcia wody z ulicy Jankowskiej w Pakości. Dzięki temu dalsze prace modernizacyjne stacji wodociągowej będą odbywały się bez wyłączeń dostaw wody dla mieszkańców Kościelca.
Jako ciekawostkę podajemy również informację, że jedną z przyczyn spadku ciśnienia w Gorzanach był zapomniany wodomierz w studni z 1994 r.
Załączamy kilka zdjęć z przeprowadzonych prac.