Przetarg nieograniczony – dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95

Przedmiot zamówienia: Dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95
Rodzaj zamówienia : dostawa
Tryb : przetarg nieograniczony

11012017_Ogłoszenie-o-zamówieniu
11012017_SIWZ
11012017_Zał.-nr-1-formularz-ofertowy
11012017_Zał.-nr-2-oświadczenie-dot.-wykluczenia
11012017_Zał.-nr-3-oświadczenie-dot.-przynależności-do-grupy-kapitałowej
11012017_Zał.-nr-4-wzór-umowy

11012017_Pytanie-i-odpowiedź-1
W związku z błędami w rozdziale XI SIWZ- Opis sposobu obliczania ceny, Zamawiający zamieszcza poprawne brzmienie w/w rozdziału:

11012017_Opis-sposobu-obliczania-ceny-ZMIANA
Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje następujące informacje:

11012017_Informacje-z-otwarcia-ofert
W zakresie złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczącego wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza wyjaśnienie w powyższej kwestii:

11012017_Art.-24-ust.-1-pkt-23-wykluczenia
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza się Zawiadomienie o wyborze oferty:

11012017_Zawiadomienie-o-wyborze-oferty
11012017_Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia