Usługa maszyną kompaktującą odpady komunalne na Składowisku Odpadów Stałych w Giebni w gminie Pakość

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z o.o. z siedzibą w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 14 zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadania pn.: „Usługa maszyną kompaktującą odpady komunalne na Składowisku Odpadów Stałych w Giebni w gminie Pakość”.
Termin składania ofert: 15.07.2016 r. do godz. 10:30

08072016_Specyfikacja-zamówienia
08072016_farmularz-ofertowy
08072016_farmularz-ofertowy
08072016_wzór-umowy