Rozpoczęto zadanie pod nazwą termomodernizacja pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Mieleńskiej 18. Zadanie polega na dociepleniu pokrycia dachowego styropapą grubości 15 cm oraz wymianie obróbek blacharskich wraz z całym orynnowaniem budynku.