Komunikat do właścicieli i administratorów nieruchomości

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, PUG Sp. z o.o. w Pakości przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom na terenie miasta i gminy Pakość o konieczności

  • odpowiedniego zabezpieczenia przed zamarznięciem wodomierza (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza)
  • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw
  • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji

Niewykonanie wyżej wymienionych zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat, których koszty poniosą odbiorcy wody.
Ewentualne awarie będące skutkiem oddziaływania niskich temperatur należy niezwłocznie zgłaszać:

  • w przypadku uszkodzeń sieci wodociągowej – tel. 609732136 (całodobowy)
  • w przypadku uszkodzeń wodomierzy – tel. 609080153 (w dni robocze 7.00-15.00)