Prace remontowe przy placu manewrowym

Rozpoczęto prace remontowe nawierzchni placu manewrowego przylegającego do warsztatów i garaży Przedsiębiorstwa. Wyprzedzająco wykonano kanalizację deszczową odwadniającą plac. Planowane zakończenie robót 30 wrzesień 2020 rok.