Zarządzenie nr 2/2020 – stawki za wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych