Pomoc dla uczniów

W dniu 20.05.2020 r. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. przekazało w użytkowanie pięć laptopów dla dzieci pracowników Spółki w celu poprawienia warunków do zdalnej nauki.