Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 03.2020 r.

W dziale „Sieć wodociągowa, odprowadzanie ścieków, opłaty” umieszczone zostało sprawozdanie z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 11.03.2020 r. zobacz…