Modernizacja SUW przy ul. Jankowskiej

Modernizacja SUW przy ul. Jankowskiej

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. we wrześniu 2019 roku stało się właścicielem Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jankowskiej wraz z działkami przynależnymi pod urządzenia wodociągowe.
Z uwagi na zły stan techniczny Stacji oraz problem z uzyskaniem dobrej jakości wody Zarząd Spółki podjął decyzje o przeprowadzeniu modernizacji Stacji Uzdatnia Wody przy ul. Jankowskiej.
Cała modernizacja Stacji została wykonana z własnych środków Przedsiębiorstwa w okresie od miesiąca czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. a polegała na wymianie urządzeń technologicznych w budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jankowskiej w Pakości, pełnym zautomatyzowaniu układu technologicznego i zastosowaniu złoża filtracyjnego z mas chalcedonitowych. Zwiększono wydajność układu technologicznego do 120 m3/godzinę, 2000 m3/dobę, co w pełni pokrywa zapotrzebowanie na wodę Miasta i Gminy Pakość.

W okresie od 02.01.2020 r wykonano rozbudowę  Stacji Uzdatniania Wody o drugi stopień pompowania. Zamontowano nowoczesny zestaw pompowy oraz zbiorniki  retencyjne wody czystej (uzdatnionej).

Wykonano również prace remontowe w budynku  Stacji dostosowując  do obecnych standardów.

Trwa rozruch  układu technologicznego, który planujemy zakończyć do dnia 10 marca 2020r. –po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Jankowskiej w Pakości będzie podstawowym źródłem wody pitnej dla Miasta i Gminy Pakość. Przewidywany okres pracy ujęcia wody i stacji uzdatniania to ok. 50 lat.

Dla zobrazowania wykonanych robót oraz zmiany jakościowej instalacji technologicznej załączamy dokumentację fotograficzną przejdź…

Zadzwoń do nas

Adres:

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
88-170 Pakość
ul. Inowrocławska 14
Kujawsko-Pomorskie

Numery kontaktowe:

Dane firmowe:

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
88-170 Pakość
ul. Inowrocławska 14

^

NIP 556-000-42-66
REGON 090052136

Copyright © 2020 - 2023 PUG Pakość Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: Smart-Template