Aktualne wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Giebni