Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Pakość