Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jankowskiej w Pakości

W dniu 26 września 2019 roku w obecności Pana Zygmunta Gronia- Burmistrza Pakości podpisana została umowa na przeprowadzenie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jankowskiej w Pakości.

Przewiduje się zakończenie robót przed końcem 2019 roku. Istniejące instalacje technologiczne zostaną wymienione na nowoczesny system w pełni zautomatyzowany, który będzie gwarantował dostawę dobrej jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych i gospodarczych.

Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Inowrocławskiej 14; 88-170 Pakość

Wykonawcą jest firma Hydroterm Zygmunt Biernacki, z siedzibą przy ul. Skalarowej 16/13; 85-436 Bydgoszcz