Stawki opłat za składowanie odpadów na Składowisku Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość