Szczegółowe informacje

1.

SIEĆ WODOCIĄGOWA, ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, OPŁATY

Więcej

2.

SIEĆ
KANALIZACYJNA

Więcej

3.

SIEĆ
CIEPŁOWNICZA

Więcej

4.

ZESPÓŁ
UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

Więcej

5.

DZIAŁ WINDYKACJI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Więcej

6.

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W GIEBNI

Więcej

NUMER KONTAKTOWY


52 351 85 20