Zapraszamy do złożenia oferty cenowej- usługa maszyną kompaktującą

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z o.o. z siedzibą w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 14 zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadania pn.: „Usługa maszyną kompaktującą odpady komunalne na Składowisku Odpadów Stałych w Giebni w gminie Pakość”.

Termin składania ofert: 15.07.2016r. do godz. 10:30