Usługa maszyną kompaktującą odpady komunalne na Składowisku Odpadów Stałych w Giebni w gminie Pakość

Usługa maszyną kompaktującą odpady komunalne na Składowisku Odpadów Stałych w Giebni w gminie Pakość
Numer ogłoszenia: 8946 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi