Usługa dostarczenia i pełnej obsługi serwisowej maszyny kompaktującej odpady komunalne oddanej w dzierżawę na Składowisko Odpadów Komunalnych